Då LO inte kunde enas om en samordning inför avtalsrörelsen har de så kallade 6F-förbunden i dag presenterat en minisamordning.

I ett gemensamt uttalande säger förbundsordförandena att de inte bara kan titta på när omotiverade löneklyftor växer för varje år.

– Vårt mål för avtalsrörelsen 2016 är rättvisare löner och tryggare jobb. Vi har en samsyn såväl om det ekonomiska utrymme som finns och om de orättvisor vi ser på svensk arbetsmarknad. Våra krav är fullt rimliga och genomförbara, säger de i sitt gemensamma pressmeddelande.

6F-förbunden förklarar att de har en gemensam ekonomisk analys som sammanfaller med Riksbankens och Konjunkturinstitutets bedömningar. Deras slutsats är att låga löneökningar innebär en risk för Sveriges ekonomi och till svagare ekonomisk utveckling samt lägre sysselsättning.

Förbundens krav är:

Löneökningar med minst 800 kronor, med ett lägsta utrymme på 3,2 procent.

Löneökningar som ökar rättvisan och jämställdheten på svensk arbetsmarknad.

Satsning på de lägst avlönade.

Satsning på att minska löneklyftorna mellan kvinnor och män.

Ökat skydd för arbetstagarnas integritet.

Begränsa visstidsanställningarna och de osäkra anställningsformerna.

Peter Jeppsson, vice vd i Svenskt Näringsliv, tycker att 6F-förbundens avtalskrav är mer verklighetsfrämmande än industriförbundens krav på 2,8 procents löneökningar.

– Det är nu viktigare än någonsin att ledande aktörer på arbetsmarknaden visar sitt stöd för Industriavtalet och industrins normerande roll, säger han i en kommentar på Svenskt Näringslivs hemsida.

Han menar att 6F-förbunden visar på bristande förståelse för den konkurrensutsatta industrins förutsättningar och att arbetskraftskostnaderna redan i dag är högre i dessa företag än i konkurrentländerna.

– Vi tar ansvar för jobben. Sverige behöver varken höjda ingångslöner eller begränsningar i möjligheten att anställa. För att kunna släppa in fler på arbetsmarknaden behövs istället lägre ingångslöner och mer flexibilitet, tillägger Peter Jeppsson.

Måndag den 21 december överlämnar Kommunal sina avtalskrav till arbetsgivarna.