För musen över siffrorna (eller peka på dem om du kollar i mobilen). Du kan också läsa texterna från spelet nedan.

 

GUIDE: Frågor och svar om avtalsrörelsen

GUIDE: Stora avtalsordlistan

LÄS OCKSÅ: Kommunalare fick mindre löneökning

 

Avtalsrörelsen – från start till mål

Våren 2015: LO fastställer gemensamma lång­siktiga mål. I förbunden inleds förberedelserna inför avtalsrörelsen, till exempel genom diskussioner och val av förhandlingsdelegationer.

Hösten 2015: Avtalskonferenser, regionalt och cent­ralt i förbunden. Ombuden diskuterar vilka frågor som ska drivas och hur man ställer sig till samordning inom LO. Nivån på lönekraven bestäms senare.

21 oktober 2015: LO:s samordning spricker och representantskapet beslutar om enskilda förbundsförhandlingar. Varje förbund avgör själva sina löne­krav och satsningar, till exempel om man ska ha krontals­påslag eller procent eller en kombination.

Nov/dec 2015: Facken inom Industrin (IF Metall, Livs, GS inom LO samt Unionen och Sveriges Ingenjörer) kommer överens om kraven och begär 2,8 procent i löneökningar. 

Nov/dec 2015: Förbunden har möten om sina avtalskrav. Utöver lönekrav diskuterar de särskilda förbundskrav, till exempel om man ska kräva begränsningar av visstidsanställningar.

21 december 2015: Facken inom industrin byter avtals­krav med sina motparter. En del andra förbund skiftar också bud i december, andra väntar till efter årsskiftet.

Vintern 2016: Förhandlingar om nya löner mellan parterna. Facken inom industrin går ut först och det brukar bestämma nivån för övriga löneökningar i samhället.

31 mars: Nytt avtal ska vara klart för industrin, men också för detalj- och partihandel, pappers, transport, bygg, sjukvård med flera. Lärarnas sifferlösa avtal som också går ut nu blev förnyat redan i november. Sammanlagt berörs 1,5 miljoner löntagare.

30 april: Nya avtal för bland andra motorbranschen, kommuner och landsting, tjänstemannaavtalet inom handeln och många andra. Sammanlagt berörs 890 000 löntagare. Ytterligare en halv miljon återstår i avtal som löper ut från maj till december.

Våren 2016: Om parterna inte kommer överens startar medling. Syftet är att jämka samman parterna i en lösning som båda åtminstone till nöds kan acceptera.

Våren 2016: När avtalet gått ut kan fack och arbetsgivare varsla om konflikt. Fackets starkaste vapen är strejk, arbetsgivarnas lockout. Syftet är att sätta press på motparten så att de skriver på ett avtal.

Våren och framåt: När avtalet är klart tar lokala förhandlingar vid där lönerna fördelas på individer. Det sker i förhand­lingar mellan det lokala facket och arbetsgivarna. Ibland kan det ske genom individuella lönesamtal, det är särskilt vanligt i tjänstemannaleden.

Faktatexter: Carl von Scheele
Grafikunderlag: Peter Önnestam
Interaktiv grafik: Elin Steen

Fotnot: Avtalsguiden är ett journalistiskt samarbete i LO Mediehus. Där ingår följande tidningar: Arbetet, Fastighetsfolket, Handelsnytt, Kommunal­arbetaren och Sekotidningen.