I Stockholms stads budget för 2015 avsattes 70 miljoner kronor till en särskild låglönesatsning. 35 miljoner gick till de kommunala verksamheterna och 35 miljoner till de privata. Av de pengarna avsattes 7,3 miljoner kronor till den privata äldreomsorgen. Men endast 16 utförare har ansökt om att få del av pengarna. Fem är äldreboenden och resten hemtjänstutförare. Totalt handlar det om 561 000 kronor. Av dem har 459 000 kronor beviljats.

Mirja Räihä, som är facklig företrädare för Kommunal på landstingssidan men också sitter i äldrenämnden för Socialdemokraterna, är upprörd.

– Det blir knappt något lönelyft på den privata sidan. Min tolkning är att de inte vill öka den totala lönesumman och att de anser att det kommer nagga vinstsumman, säger Mirja Räihä.

Skillnaden mot regeringens satsning på ökad bemanning, där många privata äldreomsorgsföretag har ansökt, är att man där kan öka bemanningen tillfälligt och därmed inte behöver skjuta till extra pengar. En höjd lön måste fortsätta att betalas även kommande år när det inte kommer några bidrag.

– Lägstalönerna i kommunen höjdes med 900 spänn i månaden förutom det som var revisionsförhandlat. Det har blivit en rejäl löneökning för dem. Som kommunalare blir jag väldigt upprörd, det här ökar skillnaderna mellan egenregin och de privata lönemässigt, säger Mirja Räihä.

Äldreförvaltningen kommer under 2016 att kontrollera att pengarna till de privata utförarna verkligen har använts för att höja lägstalönerna.

De övriga drygt 22 miljoner kronorna för att höja lägstalönerna hos privata utförare avsattes till utbildningsförvaltningens områden. Det är oklart hur många som sökt de pengarna och hur de kommer att fördelas.

 

De får pengar:

Boenden
Blomsterfondens äldreboende Liseberg
Gammeluddshemmet
Stiftelsen Borgerskapets Enkehus & Gubbhus
Stockholms äldreboende, Sabbatsbergsbyn

Hemtjänst
Blomsterfondens hemtjänst Stockholm
Adeocare
Aleris Hemtjänst Vantör
Aurora Omsorg/Vialin AB
Hemtjänstkompaniet
Homsan AB
Legevisiten AB – Innerstadens hemtjänst
Mångkulturell hemtjänst AB
Nordisk Hemservice AB
Omsorgshuset i Stockholm AB
S:t Görans hemtjänst
Söders demens- och specialteam

Stockholms låglönesatsning

Låglönesatsningen i Stockholms stad gäller från den 1 januari i år. Den innebär att lägstalönerna höjts till 19 000 kronor i månaden för den som fyllt 19 år. För dem med minst ett års erfarenhet, där arbetsgivaren kräver yrkesförberedande utbildning, höjdes lägstalönen till 21 000 kronor. För de som arbetar i kommunen kom höjningen den 25 september.
I det centrala avtalet är lägstalönerna från 1 april i år 18 080 kronor i månaden respektive 20 120 kronor i månaden.