För fyra år sedan inledde Försäkringskassan en särskild satsning, i samarbete med bland annat polisen och Skatteverket, för att komma åt fusk med assistansersättningen. 26 misstänkta bolag hade plockats ut till en lista. Nu har alla företag granskats. Flera förundersökningar pågår fortfarande men hittills har 127 personer dömts, skriver Dagens Nyheter. Det vanligaste är bidragsbrott, men det finns även fall av bedrägerier, skattebrott och bokföringsbrott. Totalt har 40 miljoner kronor i skadestånd dömts ut.

I januari ska nästa lista på bolag som ska granskas vara klar. Försäkringskassan hoppas att den granskningen ska bli ännu mer effektiv.

Försäkringskassan säger till DN att fusket med assistansersättningen beräknas uppgå till två till tre miljarder kronor per år. Just nu pågår en statlig utredning om hur välfärdsfusket ska begränsas. Den ska vara klar senast i maj 2017.