Kommunal välkomnar att arbetssökande inom fas 3 nu får möjlighet till extratjänster med en kollektivavtalsenlig lön, istället för att få bidrag för att utföra låtsasarbetsuppgifter. Däremot är det i nuläget inte lämpligt att extratjänsterna placeras inom vård och omsorg, där personalen redan i dag är hårt pressade.

 

DEBATT: Varför säger ni nej till extratjänster?

 

Sjukskrivningstalen är högst inom Kommunals organisationsområde till följd av för höga krav, tidspress och lågt inflytande över arbetet. Det råder dessutom brist på personal med rätt kompetens och personalomsättningen är hög. Verksamheterna har en mycket stor andel tidsbegränsat anställda, vilket riskerar att öka ännu mer om extratjänster introduceras i omsorgssektorn. På arbetsmarknaden i sin helhet är cirka 16 procent tillfälligt anställda, medan över 30 procent av de anställda inom arbetaryrken i kommunal verksamhet är tidsbegränsat anställda.

Låga löner och dåliga arbetsvillkor drabbar både den enskilda arbetstagaren och går ut över verksamhetens kvalitet. Vård och omsorg behöver varken fler tidsbegränsat anställda eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder i avsaknad av kompetenshöjande insatser. Det handlar om att fokusera på den långsiktiga kompetensförsörjningen och att förbättra arbetsmiljön och villkoren så att fler vill jobba kvar.

Kommunal förespåkar en aktiv arbetsmarknadspolitik och tycker att en anställning kombinerat med yrkesutbildning är en mer långsiktig lösning för både individen och verksamheten. Därför är traineetjänsterna, som innebär att långtidsarbetslösa jobbar halvtid samtidigt som de pluggar halvtid, en positiv satsning.  Vi skulle gärna se att åldersgränsen på 25 år slopades och att även deltidsarbetslösa fick möjlighet till traineetjänsterna. På så sätt skulle fler få möjligheten till att kombinera jobb med en yrkesutbildning.

Det handlar om att både hjälpa människor ur arbetslöshet och samtidigt säkra kompetensförsörjningen och arbetsvillkoren på lång sikt.

Anita Lundberg,
ombudsman Kommunal
Josepha Lindblom,
utredare Kommunal