Den 1 februari 2016 försvinner den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, vilket innebär att man kan få sjukpenning hur länge som helst så länge arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel. Den som nu är på väg att nå gränsen kommer alltså inte att göra det med de nya reglerna. Även arbetslivsintroduktionen (ALI) hos Arbetsförmedlingen fasas ut, i övrigt fortsätter rehabiliteringskedjan.