Det var i somras som Räddningstjänsten i Karlstadsregionen beslöt att i de flesta fall rata släckskummet.

– Vi tillämpar försiktighetsprincipen och använder det bara vid vissa speciella omständigheter, säger Morgan Palm.

Släckskummet innehåller organiska kemikalier som PFOS och PFAS, som ansamlas i kroppen och kan orsaka såväl cancer som allergier.

Vilka alternativ använder ni i stället för skum?

– Det finns flera. Traditionell släckningsmetod (alltså vatten, reds anm), förhöjt lågtryck och pulver är några, säger Morgan Palm.

Har slopandet av skummet mött något motstånd från brandmännen?

– Nej, jag upplever det inte så. Snarare tvärtom. Många undrar varför vi inte har vetat om det här tidigare. Varför har ingen berättat?

Släckskummet är också farligt för den yttre miljön och kan stanna i exempelvis brunnar och skapa bestående miljöskador. Karlstad är inte den enda räddningstjänsten där man försöker välja bort skummet, samma policy har man på flera kårer i södra och västra Sverige.

Fotnot: Läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps sida om släckskum.