Skatteverket har valt ut 115 företag i vårdsektorn där man haft misstankar om att de inte har betalat skatt som de ska. Det visade sig stämma – runt 75 av företagen hade betalat för lite skatt. De kontrollerade företagen är hyrläkare, bemanningsföretag och företag som driver vårdcentraler.

Det handlar bland annat om traktamenten som felaktigt betalats ut skattefritt, förmåner och inkomster som har redovisats fel och att det gjorts avdrag för privata kostnader. Bland mindre företag har det exempelvis gjorts avdrag för kläder och semesterresor.

– Det kan röra sig om miljonbelopp i enskilda fall, säger Henrik Kisterud på Skatteverket till Ekot.

I flera fall har Skatteverket konstaterat att det har gjorts medvetet. Nu blir företagen skyldiga att betala in rätt skatt.  

Eftersom Skatteverket riktat in sig på företag där de fått signaler, går det inte att säga att resultatet är representativt för branschen i stort.