Under hösten har personalen på psykakuten utsatts för en rad incidenter av hot och våld. Enligt Göteborgs-Posten inträffade tolv allvarliga händelser mellan augusti och oktober.

– Mest utmärkande är att det förekommit även tillhyggen, alltså allvarliga knivhot, säger Kommunals huvudskyddsombud Anders Wallenius till Kommunalarbetaren.

Tre händelser är polisanmälda och två är anmälda till Arbetsmiljöverket, säger han.

Två medarbetare ska ha sagt upp sig på grund av händelserna och en tredje har omplacerats på egen begäran, enligt ett mejl som vårdenhetschefen skickat till vårdcheferna.

Nu finns väktare på plats dygnet runt på psykakuten.

– Frågan är kontroversiell huruvida det är betryggande eller ett provokativt inslag. Man får ha respekt för olika uppfattningar. Arbetsgivaren ska säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö, det är det krav lagen ställer, säger Anders Wallenius.

Verksamhetschefen Tobias Nordin är dock skeptisk till att ha väktare.

– Väktare har egentligen inte mer befogenheter än vårdpersonal. Våra skötare och sjuksköterskor är dessutom bättre utbildade i att bemöta våra patienter än vad väktarna är. För 3,7 miljoner kan vi antingen sätta in en väktare eller åtta skötare. Man kan diskutera vad som är viktigast, säger han till Göteborgs-Posten.

Anders Wallenius tycker inte att resonemanget är relevant.

– Skötare är omvårdnadsutbildad personal. När det gäller att bemöta aggressiva personer som bär farliga föremål, jag kan inte se att vi som skötare har en bättre förmåga att omhänderta den typen av utfall. Det har vi varken utbildning eller resurser till.

Så väktare känns som en bra lösning just nu?

– Jag tror att det på kort sikt kan skapa en viss tryggare miljö, innan man kommer med en mer långsiktig och hållbar lösning.

Efter liknande incidenter 2013 blev personalen tilldelad sköldar för att skydda sig, men så vitt Anders Wallenius vet har de inte använts. Han menar att det som behövs nu är förebyggande åtgärder.

– Man ska inte behöva säga upp sig för att man inte kan gå till jobbet på grund av rädsla för överfall. Då finns det brister som måste åtgärdas. Akuta omhändertaganden finns det rutiner för, men då har ju skadan redan hänt. Det är det förebyggande arbetsmiljöarbetet som är det primära så att inte incidenterna uppstår.

Nästa vecka ska mera långsiktiga lösningar diskuteras och en analys av händelserna ska skickas till Arbetsmiljöverket.