Tidigare har man trott att foster skyddas mot yttre ljud, men den nya studien visar att bullret fortleds till fostret så att det löper risk att få hörselskador när det föds.

Studien omfattar över 1,4 miljoner barn födda i Sverige mellan 1986 och 2008. Förekomsten av hörselskador var låg, totalt hade ungefär 1 procent av barnen skador som föranledde en undersökning av specialistläkare. Men bland mödrar som arbetat heltid i miljöer med över 85 decibel var risken för barnen alltså 80 procent högre jämfört med barn till mödrar som arbetat i tystare, så kallade ”lågexponerade miljöer”.

”Det sammantagna kunskapsläget visar nu att kvinnor inte bör utsättas för höga ljudnivåer på sin arbetsplats under graviditeten”, skriver forskarna.

– Även om kvinnorna använder hörselskydd vid höga bullernivåer så skyddar det inte barnets hörsel, säger forskaren Jenny Salander i ett uttalande.

Bland Kommunals kvinnliga yrkesgrupper är det inte ovanligt med höga ljudnivåer, exempelvis bland förskolepersonal, förlossningspersonal och skolmåltidspersonal.

Studien har utförts av Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet, Centrum för arbets- och miljömedicin vid Stockholms läns landsting, Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet och Karolinska Universitetssjukhuset.