Irtuc Öresund är en tvärfacklig kommitté bestående av de fackliga centralorganisationerna i Öresund, däribland LO–distriktet i Skåne, som jobbar för en mer gemensam arbetsmarknad.

”Det är med bestörtning vi ser vilka konsekvenser dessa beslut får för våra medlemmar och för ekonomin i vår region” skriver de i ett uttalande angående de omdiskuterade id-kontroller som svenska regeringen vill införa i Öresundsregionen.

Facken organiserar många av de pendlare som bor i det ena landet och jobbar i det andra, och menar att dubbla id-kontroller skulle drabba dessa människor i form av längre restid, färre avgångar och mer fyllda tåg. Även företagen som bedriver kollektivtrafik i området skulle drabbas. 

Facken vill i stället se lösningar från både Sverige och Danmark som påverkar vardagen och den gemensamma arbetsmarknaden i så liten utsträckning som möjligt.

Fotnot: Bilden ovan är licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Irtuc Öresund

Irtuc Öresund – InterRegional Trade Union Council - är en tvärfacklig kommitté för de fackliga centralorganisationerna på regional nivå i Öresund och består av LO Hovedstaden, FTF region Hovedstaden, AC, LO-distriktet i Skåne, TCO-rådet i Skåne och Saco.