Mellan 2006 och 2014 har andelen privat välfärd ökat kraftigt i Sverige. Ökningen var störst de första åren efter 2006, för att sedan plana ut. Förra året köpte kommunerna privat verksamhet för 81 miljarder kronor, mot 41 miljoner 2006.

Den vanligaste privata verksamheten som kommunerna köper är vård och omsorg, tätt följt av pedagogisk verksamhet. Den 1 oktober 2014 utfördes exempelvis 25 procent av det totala antalet hemtjänsttimmar av privata utförare.

Men det är stor variation över landet. Störst andel privat välfärd finns i storstadsområdena. Av de kommuner som har infört valfrihetssystem (LOV) för hemtjänst, är det vanligast att ha 1-5 utförare. Endast 6 kommuner har 26 utförare eller fler. Flest privata hemtjänstutförare har Stockholm, Nacka och Örebro.

Inom landstingen och regionerna är det främst inom primärvård och tandvård som köpt verksamhet från privata företag har ökat.

Att andelen privat välfärdsverksamhet ökar, betyder också att allt fler är anställda där. Under de senaste 20 åren har andelen anställda inom offentlig sektor bara ökat litegrann, medan det har ökat betydligt mer inom privat verksamhet. I dag är cirka en femtedel av alla som jobbar inom vård, skola och omsorg anställda i privat verksamhet. Den största ökningen har skett inom LSS-verksamheter. Det vanligaste yrket bland de privatanställda är personlig assistent/vårdare, medan det vanligaste inom offentlig sektor är att arbeta i äldreomsorgen.

Allt fler av de privata utförarna inom välfärden är aktiebolag. Inom omsorgsbranschen dominerar sju stora koncerner. Fem av dem ägs av riskkapitalbolag.