”Det största som har hänt vuxenutbildningen på ett decennium.” Så beskriver gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S) satsningen på kommunal vuxenutbildning. Regeringen vill göra satsningen eftersom så många inte har gått ut gymnasieskolan och också för att man ska kunna kvalificera sig till att söka till högre studier.

En rätt att gå på komvux ska införas från och med 2017 med förslaget. Totalt ska satsningen ge 51 000 nya utbildningsplatser.