SD har aldrig tidigare varit så stora i LO-kollektivet. Och ökningen är statistiskt säkerställd. Nu säger närmare var fjärde LO-ansluten att de sympatiserar med partiet.

Samtidigt backar alltså Socialdemokraterna, från 49,1 procent för ett halvår sedan till 41,6 procent nu i november. Socialdemokraterna är dock fortfarande LO-medlemmarnas största parti.

Bland LO-männen är SD ännu större och mäter där 31,5 procent, Socialdemokraterna har i den gruppen 38,5 procent. Hos LO-kvinnorna har Sverigedemokraterna 14,4 procent, en statistiskt säkerställd ökning med över 5 procentenheter. Hos LO-kvinnorna har Socialdemokraterna 45,8 procent, en minskning med över 7 procentenheter.

SCB har ställt frågan "Är det något av de politiska partierna som står dig närmare än de andra?" Sammanlagt har 4 972 personer svarat, vilket gör SCB-undersökningen till landets största opinionsundersökning.