Enligt parkeringsbolagens branschförening Svepark har förfrågningarna om parkeringsvakternas namn ökat sedan domen kom för ungefär en månad sedan, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

– Och det är ju ändå ett tecken på att det kan utgöra ett hot och en osäker arbetsmiljö för yrket parkeringsvakter. Och det ser ju vi väldigt allvarligt på, säger Sveparks VD Lena Karlsson.

Svepark tänker nu framföra till regeringens berörda departement att lagstiftningen behöver ändras för att skydda parkeringsvakterna, en yrkesgrupp som redan är drabbad av hot och våld.

Kommunal kan i dagsläget inte svara på om de tänker agera i frågan. Men Lars Fischer, ombudsman på förbundskontoret, säger till Kommunalarbetaren att han tycker det är fel att man kan begära ut parkeringsvakternas namn.

– I alla ärenden där den enskilda individen riskerar att utsättas för hot och våld så tycker jag att offentlighetsprincipen är fel. Jag vet att den är starkare men arbetsmiljölagen är också tydlig. Finns risk för hot och våld så är arbetet förbjudet att utföras om man hårdrar det. Här blir det en lagkrock men jag tycker det är fel att man behöver lämna ut namn, ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Domen gäller ett fall i Umeå där en bilist ville veta namnet på den som lappat hans bil, vilket Högsta förvaltningsdomstolen slog fast att han hade rätt till eftersom parkeringsvakten ägnat sig åt myndighetsutövning.

Alejandro Caviedes, sektionsordförande för Kommunal Umeå, har tidigare sagt till KA att domen oroade honom.

Har ni märkt av att fler begär ut namn efter domen?

– På den här korta tiden har vi inte märkt av det. Om det har skett har vi inte fått veta det. Men det är klart att vi är oroliga för det här kan riskera parkeringsvakternas säkerhet.

Kommunal Umeå har kallat alla fackanslutna parkeringsvakter till ett medlemsmöte efter jul. Efter det kommer de ta beslut om de ska agera i frågan.

Vad anser du om domen?

– Jag tycker att det är problematiskt, offentlighetsprincipen ska värnas men det här är en yrkesgrupp som kan bli utsatt för hot och våld. Så vi tycker inte att det är en bra utvecklig med den här domen. Parkeringsvakter är inte som poliser som går beväpnade, de är ju vanliga kommunalare och en utsatt yrkesgrupp.