– Jag kontaktade verksamhetschefen direkt när det hade hänt och frågade hur jag kunde vara behjälplig. Hon berättade att de startat samarbete med Previa och startat en krisgrupp, säger Erika Hasselvik, ordförande för Kommunal Lycksele.

– Jag kände att jag inte ville kliva in och störa personalen i sin sorg. Jag funderar på om jag ska åka dit nästa vecka när det lagt sig, det är fortfarande väldigt nära. Det är en fruktansvärd olycka som hänt.

Verksamhetschefen Jenny Holmqvist bekräftar att brandmännen får krisstöd och enskilda samtal för att hantera sorgen.

– Det här får ju inte hända och det är första gången det händer hos oss, men vi sökte externt stöd väldigt tidigt. Vi har bara tre heltidsanställda brandmän, så det blir väldigt påtagligt för de två som är kvar. Det operativa ansvaret ligger fortfarande på dem.

Det finns även 40–50 deltidsbrandmän som berörs av händelsen. Samtliga kallades till en träff samma kväll som olyckan för att prata om det som hänt och för att ta reda på vilka som kunde svara på larm. Kommunen har även fått stöd från grannkommuner utifall ett stort larm skulle komma. 

– Det är en obevittnad olycka, det finns ingen förklaring. Vi får avvakta utredningarna. Tekniker har varit på plats och man har inte kunnat konstatera något fel på hävaren, säger Jenny Holmqvist.

Arbetsmiljöverket klassar fortfarande olyckan som en arbetsplatsolycka och utreder nu varför den inträffade, samtidigt som Polisen genomför en egen utredning. Martin Forsgren, inspektör vid Arbetsmiljöverket, har varit på brandstationen. Det som står klart är att brandmannen ramlat ner från brandbilens hävare.

– Jag har tittat på maskinen och utrustningen och provkört fordonet. Jag vill inte säga för mycket, men det är en ny maskin och han var väl utbildad och hade rätt kunskaper för att hantera maskinen.

Utredningen ska vara klar inom ett par veckor.