I december startar två pilotprojekt i Salems kommuns hemtjänst. Det första går ut på att de äldre får möjlighet att beställa sina varor över internet, antingen själva, eller med hjälp från hemtjänstens personal. När varorna levereras kommer hemtjänsten tillbaka och hjälper till att packa upp.

– Lite har tanken varit att få med personer som inte kommer ut i affären så ofta. Målet är större delaktighet, även om det innebär att man bara sitter med och tittar på varorna. Ur arbetsmiljösynpunkt är det jättebra, att personalen slipper bära kassarna. Det är tungt med alla inköp, säger Kerstin Swärd Hammar, verksamhetschef på hemtjänsten i Salems kommun.

I det andra pilotprojektet placeras en värmesensor hemma hos de äldre, vid sängen, om något skulle inträffa nattetid. Om kroppsvärmen intill sängen förändras larmas räddningstjänsten, som omedelbart får upp bild över sängen. Man får här en snabb överblick, till exempel om kunden, som på bilden syns som en suddig vit fläck, har ramlat och blivit liggande framför sängen, eller klivit upp men glömt att larma på hjälp.

– Framför allt innebär det en trygghet för de äldre, det är det som är viktigast, säger Kerstin Swärd Hammar.

Pilotprojekten utvärderas om ett halvår. Beslut om huruvida insatserna sedan ska ingå i hemtjänstens utbud beslutas av kommunens socialnämnd.