– Det här sticker ut, säger Carina Lenngren, Kommunals förhandlingsansvariga för Karolinska Huddinge, som inte känner till något annat sjukhus som har genomfört samma sak.

Förändringen gäller endast personalen på akutmottagningen och är ett projekt på ett år. Det är frivilligt att gå med eftersom man måste jobba varannan helg och fler kvällar om man vill ha kortare arbetstid. Orsaken till projektet är att akuten har brist på personal och svårt att behålla sin personal. Det är inte bara brist på sjuksköterskor utan man saknar även erfarna undersköterskor.

Carina Lenngren är positiv och de flesta medlemmarna verkar vilja vara med i projektet.

– De reaktioner jag har fått är ”toppen att vi får prova något nytt”. Men de får ju faktiskt betala en del med varannan helg och fler kvällar. Men vi vet att redan i dag har många av undersköterskorna lagt varannan helg för att det har fattats folk, men då har de inte fått sänkt arbetstid eller lönetillägg.

Den nya arbetstiden blir 32,20 timmar i veckan, jämfört med 37 timmar för den som i dag jobbar heltid dagtid. Nattpersonalen jobbar redan 32,20 timmar och får därför ett tillägg på 4.000 kronor i månaden i stället. Medarbetarna kan välja att jobba bara dagpass, treskift med både dag och natt eller bara natt. Den som väljer treskift får ett lönetillägg på 2.000 kronor i månaden.

Arbetsdagarna förblir lika långa som tidigare men det blir fler lediga dagar.

Vad tror du att det här ger för effekter?

– Jag tror att de kan få längre återhämtningspaus, eftersom de får mer lediga dagar i veckan. Det är så intensivt när de jobbar så de behöver återhämtningen, det var vi noga med.

Vad säger era medlemmar på andra avdelningar?

– ”Vi har det också jättejobbigt” säger en del. Då får man prata med sin arbetsgivare om varför man inte också får prova, arbetsgivaren måste förklara varför man bara väljer ett ställe. Men det är ett pilotprojekt.

Carina Lenngren hoppas att projektet förlängs efter ett år så att inte problemen med att behålla personal kommer tillbaka.

Det hoppas även akutens tillförordnade vårdchef Caroline Kevin, som redan sett att fler söker sig till avdelningen nu.

– Det är ett kontroversiellt beslut och man måste utvärdera det. Vi går ut med en enkät nu i början och sedan med en till i september. Under tiden ska vi hålla koll på ekonomin, sjukfrånvaro, personalomsättning och om man stannar kvar.

Varför måste personalen ”betala” med att jobba fler helger och kvällar?

 – Annars skulle det krävas en mycket större personalstyrka. Med förtätad helgtjänstgöring behöver vi inte öka personalstyrkan. Vi måste klara detta inom den budget vi har så vi kan inte anställa fler. De som har gått med förstår att man måste göra något istället.