Kommunalarbetaren träffar Heléne Fritzon mitt under SKL:s kongress i Karlstad. Ett par gånger under intervjun springer hon ut i kongresshallen för att rösta. 

Ett sifferlöst avtal innebär att det inte står något om hur stor löneökningen ska vara i det centrala avtalet. Lönebildning sker lokalt i varje kommun/landsting/region.

 

LÄS OCKSÅ: Kommunalråden passar på lönefrågan

 

Att förhandlingsdelegationen fått en ny ordförande med en annan partifärg än moderaten Ingela Gardner Sundström innebär ingen omsvängning i synen på siffer-lösa avtal.

SKL har under flera år propagerat för sifferlösa avtal och har också sådana med några andra fackförbund. Kommunal har hittills hårdnackat sagt nej.

– Jag tolkar ändå Kommunals programförklaring som att man skulle vilja vara på väg in att börja diskutera sifferlösa avtal, säger Heléne Fritzon.

Vilken programförklaring?

– Att man nu tittar på en särskilt grupp som man vill peka ut. Det kan innebära att man öppnar för en diskussion där löneutfallet faktiskt inte blir lika för alla. Så ser jag det.

Så du ser det som ett steg på vägen mot sifferlösa avtal även med Kommunal?

– Jag ser det som en möjlig diskussion om att man vill ha en större lönespridning. Och det är en viktig del i att vara trygg med sifferlösa avtal.

Det låter samtidigt som att det kan bli besvärligt för Kommunal att få igenom kravet om höjningar utöver det så kallade märket, för att få ut mer till undersköterskorna. Även om hon inte vill avfärda det rakt ut.

– Om utgångspunkten är att vi ska förhålla oss till märket blir det ju ingen extra ”ovanpåprioritering”. Skulle jag sitta här och säga att vi är beredda att göra satsningar utöver märket så skulle jag signalera att vi frångår att den konkurrensutsatta sektorn sätter märket.

Det låter som att Kommunal inte kan räkna med att få något utöver märket?

– Blir det här ett yrkande från Kommunal så kommer vi naturligtvis att omfatta det i vårt förhandlingsarbete, men dit är det en lång resa kvar. 

I vår enkät till 100 kommunalråd (läs mer om den här) är en stor majoritet positiva till att skriva in rätt till heltid i avtalet. Något som Kommunal också sagt att man kommer kräva i nästa avtal.

– Vi vill stå för en modern arbetsorganisation. Och vi har ett behov i vår verksamhet av att fler jobbar mer, säger Heléne Fritzon.

Sker det redan nu förhandlingar med Kommunal om heltidsfrågan?

– Nej, men vi för öppna diskussioner. Vi kommer att prata med Kommunal och vi gör det redan. 

Heléne Fritzon vill dock inte se någon ytterligare avtalsreglering av delade turer.

– Nej. Jag leder själv en hyfsat stor kommun där vi har både stad och landsbygd. Det ser väldigt olika ut inom en kommun. Och så är det i hela landet. Frågan måste lösas på lokal nivå.

Den enskilt viktigaste avtalsfrågan, enligt Fritzon, är hur framtidens rekrytering ska klaras av.

– Våra prognoser visar att vi behöver rekrytera en halv miljon nya medarbetare fram till 2023.

Hur ska det omsättas i avtal?

– Det är att vi ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, att man helt enkelt vill jobba i våra verksamheter.