Vad är en rättvis lön?

– Det handlar om att minska löneskillnaderna, och samtidigt sätta tydliga gränser för hur stora löneskillnaderna får vara. Och vad är då rimliga löneskillnader? Gösta Rehn, som var en av arkitekterna bakom den solidariska lönepolitiken, hade en tumregel: ”det är inte rimligt att någon tjänar mer än dubbelt så mycket som någon annan …”, sett över hela arbetsmarknaden. Vissa löneskillnader kan alltså accepteras, och de avgörs i sin tur av arbetets svårighetsgrad, alltså kravet på utbildning, ansträngning och ansvar.

Så om utbildning, ansträngning och ansvar påverkar den solidariska lönesättningen, den du argumenterar för – vad är då skillnaden mot en individuell lönesättning?

– Poängen med den solidariska lönepolitiken är att man inte bedömer en individuell prestation. Istället bedömer man arbetets karaktär, dess krav på utbildning, ansträngning och ansvar, vilket också avgör lönen. Alla individer som har just det jobbet, ska ha samma lön. Grundidén med den solidariska lönepolitiken är lika lön för likvärdigt arbete och att det finns en gräns för hur stora löneskillnaderna bör vara, så att välfärden kan fördelas jämt. Därför vänder jag mig emot just den individuella lönesättningen.

Varför är just den solidariska lönepolitiken den mest rättvisa?

– Grunden för mitt resonemang är den egalitära rättviseteorin, som säger att makt, frihet och välfärd ska fördelas lika. Det betyder att rättvisa handlar inte bara om lika möjligheter – utan om lika fördelning av levnadsvillkor, och att alla därmed ska behandlas lika oberoende av den moraliska förtjänsten. Det här bygger på principen om alla människors lika värde – då alla har samma värdighet, har vi alla samma rätt.

Hur rättvisa är våra löner i Sverige i dag?

– Vi har fått en kraftig ökning av ojämlikhet över hela arbetsmarknaden. Dels har vi chefer för stora företag som har helt orimliga löner och bonusar, sedan har skillnaden mellan tjänstemän och arbetare ökat, så LO-kollektivet har halkat efter i förhållande till TCO (läs mer om den utvecklingen här). Dessutom ser vi att det finns tydliga löneskillnader inom facken, som den mellan män och kvinnor, som brukar kallas värdediskriminering. Kvinnors arbetsinsats värderas alltså systematiskt lägre, än motsvarande arbetsinsats för män. Så vi har fått en ökad löneskillnad i Sverige. Och det här vill vi vända.