Under hösten påbörjade Boden kommun införandet av hemtjänstens nya schema. I dagarna skrev Mikael Norberg, huvudskyddsombud på Kommunal i Boden, tillsammans med skyddsombuden från sex av kommunens sju hemtjänstgrupper, ett brev till de ansvariga på kommunförvaltningen.

– Personalen hinner knappt stanna och tanka bilen, eller gå på toaletten.

Personalgrupperna upplever att schemat – som innebär förkortningar av såväl besökstid, som färdtid mellan kunderna – gör det omöjligt för dem att täcka behoven. En duschning kan till exempel ges 15 minuter.

– En kund som beviljats frukost och middag kanske inte vill bli serverad klockan 10 och sedan 15. Det finns kunder som till och med försöker hjälpa till och klä på sig för egen maskin inför en promenad, för att de förstått hur situationen är. Personalen ligger på en ständigt hög stressnivå, säger Mikael Norberg.

Övertiden i en av personalgrupperna uppmättes mellan den 1 och 12 november till över 300 timmar. Personalbrist, jakt på vikarier och nödlösningar har på kort tid blivit rutin, menar Mikael Norberg.

– Och arbetsgivaren hänvisar till ”arbetsanhopning”, som ju handlar om speciella tillfällen, som när en kund blir dödligt sjuk. Du kan ju inte lägga fram ett schema som inte fungerar och skylla på ”arbetsanhopning”. Så har man spikat ett och samma schema för en hel kommun, verkligheten ser inte ut på bara ett sätt – schemat måste tas fram lokalt i personalgrupperna. Det är dags att ansvariga backar ett par steg.

Att åttatimmarsskift införts i hela kommunen försvårar dessutom personalens återhämtning, menar Mikael Norberg.

– När de går ner från tio till åtta timmar måste de jobba fler dagar. Personalen säger att man inte hinner vila upp sig mellan passen, situationen är illa.

I och med Kommunals brev till Bodens vård- och omsorgsförvaltning, träffas parterna under fredagen för ett möte. Verksamhetschef Karin Söderberg vill avvakta med kommentarer tills efter mötet.