Kommunal stämde båda bolagen i Arbetsdomstolen, AD. Men stämningarna drogs tillbaka.

– Vi är överens med Almega om att lösa det här i avtalsrörelsen, säger Johan Ingelskog chef för Kommunals Arbetsplats- och avtalsenhet.

Tvisten handlar om Kommunals kollektivavtal med Almega för friskolor och äldreomsorg. Som facket tolkar avtalen ska de som har rätt till avtalets lägstalön först höjas upp till den med pengar som tas utanför potten. Sedan ska lönepotten fördelas individuellt efter prestation.

Arbetsgivarna har en annan tolkning.

Linn Bentley är förhandlare på Almega Tjänsteföretagen som tecknat friskoleavtalet med Kommunal.

– Vi följer avtalet i kronologisk ordning, säger hon.

I avtalet kommer paragrafen om lönepotten före den om lägstalöner.

– Det innebär att man kan använda sig av lönerevisionspotten för att komma upp i lägstalön. Lägstalönen utgör en kontrollstation vilket innebär att man gör en kontroll efter genomförd revision för att se om medarbetarna kommit upp i lägstalönen. Är det inte så, då måste man höja upp till lägstalönen, säger Linn Bentley.

Hon anser att Pysslingen gjort helt rätt.

– Det här har varit vår rådgivning ända sedan lägstalönerna kom in i avtalet. Företagen har följt vår rådgivning och denna tvist är den första vi haft i just denna fråga, säger Linn Bentley.

I fallet med Pysslingen krävde Kommunal skadestånd, i fallet med Attendo ställdes krav på skadestånd både till förbundet, de 54 medlemmarna och retroaktiva höjningar. Men överenskommelsen innebär att inget av detta faller ut. I stället fördelas lönerna på det sätt som arbetsgivaren vill, alltså att lägstalönerna höjs med potten.

Kommunal vill nu att frågan ska lösas i kommande avtalsrörelse.

– Vår bedömning är att det är bättre att hitta en långsiktig lösning på alla kollektivavtal med Almega för hur vi kan hantera lönerevisionen, säger Johan Ingelskog.

Almegas Linn Bentley vill inte uttala sig om avtalsrörelsen:

– Vi har under en längre tid fört konstruktiva diskussioner med Kommunal om lönebildningen på avtalsområdet. Men jag kan inte spekulera i hur avtalsrörelsen för friskolebranschen kommer att se ut, vårt avtal löper ut sista oktober nästa år.

Arbetsgivarna är ledande i respektive bransch.  Pysslingen ingår i AcadeMedia som är Nordens största utbildningsföretag och Attendo är ledande inom omsorg med 18 000 anställda i Norden.