43 procent fler anmälda arbetsolyckor per tusen sysselsatta. Så stor är ökningen inom vård och omsorg år 2014 jämfört med 2010, enligt undersökningen. Arbetet har givit Arbetsmiljöverket i uppdrag att kolla hur olyckorna har ökat eller minskat.

Det är stor skillnad mellan vård och omsorg och andra kommunalarbranscher. I branschen transport är ökningen 5 procent, vattenförsörjning också 5 procent och fastighetsservice 17 procent.

Arbetsolyckor inom vård och omsorg kan exempelvis handla om fallskador, ryggskador efter tunga lyft och stickskador.

Kommunals utredare Yeshiwork Wondmeneh tror att förklaringen är en hårdare arbetsmiljön.

– Kraven bara ökar, säger hon till Arbetet.