– Tack det känns bra. Det är mycket hedrande att få den ärofyllda utmärkelsen. Den är inte bara till mig utan till alla skyddsombud i landet.

Vad är motiveringen till din utmärkelse?

– För mina pådrivande insatser för arbetsmiljön för arbetstagarna, i försök till samverkan med arbetsgivaren.

Den samverkan lyckades inte så bra, du blev istället avskedad för påstådd illojalitet. Hur kändes det?

– Jag försöker gå vidare sedan jag avskedades från bussföretaget som jag inte längre vill kalla vid namn. Och vars namn jag önskar att du inte heller nämnder i denna text. Det kommer att ta lång tid innan jag har smält att jag blev av med jobbet för att jag skötte mitt uppdrag som skyddsombud.

Du bestämde dig för att inte gå vidare med avskedandet till Arbetsdomstolen. Varför?

– Av omtanke om min familj och för att jag inte orkade fortsätta strida om avskedandet. Det kändes bättre att lämna allt bakom sig och försöka gå vidare i livet. Men fortfarande tycker jag att det krävs en lagändring som ger skyddsombuden större skydd. Detta gäller inte bara mig utan alla som är engagerade för en bra arbetsmiljö.

Vad gör du i dag?

– Året ut har jag ett uppdrag för Kommunal Stockholm som regionalt skyddsombud. Jag fortsätter gärna med uppdraget men har inget hört om en eventuell fortsättning. Därför söker jag andra jobb. Helst av allt vill jag arbeta med att förbättra arbetsmiljön för det fackliga kollektivet, i samverkan med arbetsgivaren. Det brinner jag för.