Kommunal har gått ut till sin representativa medlemspanel och ställt frågan ”Ungefär hur många dagar de senaste 12 månaderna har du gått till arbetet trots att du varit sjuk?”. Och sex av tio kommunalare svarade att de gjort det minst en dag, fyra av tio hade alltså gjort det minst sex dagar.

– Det här leder till höga och allvarliga kostnader för samhället, inte bara för individen, säger rapportförfattaren Yeshiwork Wondmeneh.

Hon menar att det bland annat riskerar att leda till mer ohälsa för den som arbetar när den är sjuk och också högre risk för smittspridning bland vårdtagare och barn i äldre- och barnomsorg.

– Dagens sjuknärvaro kan vara morgondagens sjukfrånvaro, säger Gunnar Aronsson, som är professor i arbets- och organisationspsykologi och som har forskat om saken.

Den vanligaste orsaken till att kommunalarna går till jobbet trots att de är sjuka är att det kostar pengar att vara hemma. 56 procent svarar att huvudorsaken är karensdagen i sjukförsäkringen. LO vill att karensdagen ska slopas helt, så är det exempelvis i Norge. Näst vanligaste orsaken är att man jobbar av hänsyn till kollegerna. Det är stressigt på kommunalarnas jobb och man vet att det blir mer att göra för de andra om man stannar hemma.

Bland de kommunalare som är tillfälligt anställda och inte har fasta jobb svarar ungefär hälften att man jobbar av oro för sin anställning.

56 procent av de tillfrågade kommunalarna svarade på enkäten.