Det totala antalet arbetsolyckor som orsakats av hot eller våld och som ledde till sjukfrånvaro ökade med 32 procent mellan 2010 och 2014. Det visar statistik från Arbetsmiljöverket som Vårdfokus har tagit del av. Inom vård och omsorg är siffran ännu högre – 41 procent.

Flest anmälningar gjordes inom den somatiska vården, men i relation till antalet anställda är risken för att råka ut för hot eller våld störst inom den slutna psykiatrin. Men även på särskilda boenden för äldre är det vanligare att utsättas för hot och våld än inom den somatiska vården.