I rapporten ”En för alla, alla för vem” har Victor Bernhardtz och Tove Henningsson gjort ett urval av de 650 kollektivavtal som finns i Sverige. Av de nära 40 avtal de studerat har Kommunal två för privat äldreomsorg samt personlig assistans som bedrivs av kooperativa och ideella företag.

Deras analys att är att tjänstemännen ofta har bättre avtal än arbetarfacken, men att det också finns stora skillnader mellan avtalen inom LO–området.

Enligt rapporten har de bättre avtalen starkare skrivningar än lagen om anställningsskydd vilket begränsar möjligheten till visstid. I en del avtal är anställning på heltid en självklarhet medan andra avtal har en detaljerad reglering av timlöner.

Löner och ersättningar för övertid, ob–tillägg och annat skiljer sig också åt.

Enligt rapporten är det kvinnor, personer med utländskt ursprung och ungdomar som har de sämsta villkoren. De är ofta hänvisade till jobb i utsatta branscher där facken har svårt att ta strid utan snarare måste sälja bort något för att få samma löneutveckling som alla andra.

– Det här hotar på sikt den svenska modellen. De utsatta facken riskerar att förlora i trovärdighet. De som jobbar undrar vad det är för mening med att vara med i ett fack som inte kan förhandla fram bättre villkor, säger Victor Bernhardtz.

Han menar att de starkare facken måste vara mer solidariska med de mer utsatta facken. Annars riskerar de starkare facken att också försvagas om modellen med kollektivavtal undermineras.

– Tjänstemännens fack måste bättre än i dag stötta arbetarnas fack. Och de starkare arbetarfacken måste ställa upp mer för de utsatta facken, säger han.

Victor Bernhardtz kan inte svara på om han tycker att Kommunal tillhör de starkare eller utsatta facken.

– Det kan tolkas som att Kommunal har många av de kvinnor, ungdomar och de med utländsk bakgrund som har de sämsta villkoren. Men vi har inte studerat Kommunals alla avtal så det är omöjligt för oss att bedöma hur starkt förbundet är, säger Victor Bernhardtz.