I helgen höll Liberalerna landsmöte. Motionen från Liberala kvinnor om att pressa tillbaka de ofrivilliga deltiderna inom kommuner och landsting, som KA skrev om i fredags, gick igenom.

Förslaget innebär att kommunerna och landstingen ska få ett lagstadgat ansvar att regelbundet undersöka om de anställda är nöjda med sin anställningsgrad. Om de vill förändra den ska en handlingsplan upprättas. Liberalerna vill även att kommuner och landsting ska redovisa andelen deltider och andelen ofrivilliga deltider i årsredovisningen. Det ska vara uppdelat på kvinnor och män för att synliggöra skillnader mellan könen.