På Folkpartiets landsmöte, som inleds i dag, föreslår jämställdhetsgruppen, som du leder, skärpta krav på kommunerna och landstingen i heltidsfrågan. Varför?

– Det finns problem i väldigt många kommuner där många kvinnor jobbar ofrivillig deltid. Vi vill att kommunerna ska tvingas redovisa i sitt årsbokslut andelen deltider och ofrivilliga deltider. Och det ska vara ett lagstadgat ansvar för kommuner och landsting att undersöka om de anställda är nöjda med sin anställningsgrad.

Men står det inte redan i Folkpartiets partiprogram att offentliga arbetsgivare ska motverka ofrivillig deltid?

– Det här är en skärpning. Det är en sak att säga att man vill motverka ofrivillig deltid och en annan sak att göra det.

Men varför föreslår ni inte lagstiftning om rätt till heltid?

– Vi resonerade länge om det i gruppen. Men det är inte helt okomplicerat. Alla vill kanske inte gå upp till heltid heller.  Men vi tror att det här är ett första steg, sen får vi se om det inte räcker får vi lyfta frågan igen till landsmötet 2017.

Så det kan komma förslag om lagstadgad rätt till heltid från Folkpartiet så småningom?

– Jag utesluter ingenting.

Hur ser du på att Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting eventuellt sluter avtal om rätt till heltid?

– Vi har en väldigt segregerad arbetsmarknad. Fler kvinnor skulle kunna jobba heltid. Jag tror att vi måste pröva alla vägar för att nå dit.

Så du ser positivt på ett eventuellt avtal om rätt till heltid?

– Alla förslag som stärker jämställdheten är välkomna.