Analysgruppen Arbetet i framtiden presenterar sina slutsatser på Dagens Nyheters debattsida i dag, fredag. Ett av förslagen är att införa en allmän kompetensförsäkring, som gör det möjligt att delta i kompetensutveckling utan att förlora för mycket pengar.

Analysgruppen föreslår också både arbetsgivarna och facken bör få plats i en statlig utredning om hur det livslånga lärandet ska organiseras.

Annelie Nordström har lett gruppen tillsammans med Klas Eklund, SEB-ekonom.