– Det är en del i det hela. Men det är också så att cheferna har tappat bort arbetsmiljöansvaret, säger Åsa Selander ordförande i Kommunals vård- och omsorgssektion i Sundsvall.

Från och med den 1 februari är det i grunden reglerna i det vanliga kollektivavtalet som gäller för vård- och omsorg i Sundsvalls kommun. Det hindrar inte att vissa scheman som används i till exempel Skönsmon-modellen kan få finnas kvar. Scheman med möjlighet att lägga alltför långa pass är det som försvinner i första hand.

Vi har sökt HR-chefen i Sundsvall Pernilla Unander, men hon kunde inte svara på några frågor. Men i ett internt dokument som kommunen publicerat på sitt intranät skriver man: ”Vi sade upp avtalet eftersom det var för otydligt formulerat hur schemaläggning ska ske. Avtalet har gett utrymme för schemaläggning som strider mot de lagar och föreskrifter som arbetsgivaren har att följa”.

Arbetspass på 13 timmar har exempelvis förekommit. 

Vad säger medlemmarna?

– Både och. En del tycker det är förfärligt. En del tycker det är skönt att slippa önskescheman för att de anser sig ha blivit sjuka av det, säger Åsa Selander.

Hur schemaläggningen kommer att se ut från den 1 februari är än så länge oklart. Kommunal påpekar vikten av att personalen får inflytande över hur de ska arbeta.

– Sen vill vi syna hur det blir på varje arbetsplats. Vi vil absolut inte se fler delade turer till exempel, säger Åsa Selander.

På intranätet lovar kommunen att ge personalen delaktighet i den nya schemaläggningen.

”Varje affärsområde behöver göra ett arbete med att se hur uppsägning av arbetstidsavtalet påverkar respektive verksamhet och hur man kan lägga scheman utifrån de nya förutsättningarna. I det arbetet blir verksamheterna delaktiga.”, skriver kommunen.