Enligt tidningen Vårdfokus, som beskriver förslaget i detalj, handlar det om att minska personalflykten från akuten i Huddinge. Förhandlingar med fackförbunden sker på måndag nästa vecka (den 23 november).

Catharina Häggbom, ordförande i Kommunals sektion Universitetssjukhuset, bekräftar att det finns ett förslag och att det gäller även Kommunals medlemsgrupper. Men hon vil inte ropa hej innan det finns ett färdigt avtal.

– Det är fortfarande många detaljer som är oklara. Men i grunden tycker vi det är positivt, säger hon till Kommunalarbetaren.

Enligt förslaget är det till att börja med ett försöksprojekt under nästa år. Men det kan permanentas från 2017 om det slår väl ut.

Om förslaget fullföljs blir heltidsmåttet 32,2 timmar i stället för dagens 38,25 timmar. Det nya arbetstidsmåttet skulle då motsvara det som nattpersonal har i Stockholms läns landsting. Men det kommer, enligt förslaget, alltså krävas en motprestation av de anställda som vill sänka sin veckoarbetstid med bibehållen lön. Villkoret är att man ställer upp på att arbeta varannan helg och fler kvällar.

– Eftersom det krävs en motprestation av de anställda tycker vi att det är oerhört viktigt att det ska finnas en frivillighet, att ingen ska tvingas in i det här, säger Catharina Häggbom.

Samtidigt, säger hon, så jobbar personalen redan i dag mycket helger och kvällar eftersom personalbristen lett till att många jobbar övertid.

Hur arbetstiden ska kortas är än så länge oklart.

– Om man löser det med kortare arbetsdagar eller färre arbetsdagar, det vet vi inte än, säger Catharina Häggbom.

KA har, utan framgång, sökt såväl HR-direktören på Karolinska, Anna-Karin Samuelsson, som sektionschefen på HR-sektionen, Pernilla Sturve.

Enligt Vårdfokus är personalflykten omfattande på grund av den dåliga arbetsmiljön. Till exempel saknas ungefär 30 sjuksköterskor.