– Köket är inte anpassat efter den verksamhet som bedrivs där, mestadels ergonomiskt, säger Ann Eriksson, inspektör på Arbetsmiljöverket.

Personalen i köket på Junegårdens äldreboende har känningar i kroppen eftersom de inte kan jobba ergonomiskt riktigt. Dessutom har flera olyckor inträffat och två av dem har lett till långa sjukskrivningar. Flera incidenter gäller lyft, men det handlar även om kläm- och brännskador och att kantiner fallit ned i huvudet på personal eftersom de är för högt placerade.
Det låter som att det finns många risker i köket?

– Ja, det finns ett antal risker där, det är både trångt och uppfyller inte alla krav utifrån lagstiftningen om vad som är ergonomiskt riktigt, säger Ann Eriksson.

Arbetsmiljöverket kräver att kommunen senast 15 januari 2016 har tagit fram en handlingsplan för hur köket ska anpassas efter verksamheten. Annars riskerar kommunen vite på 100 000 kronor.

Junegårdens skyddsombud Kent Bjärkhed säger att personalen blir pålagd nya arbetsuppgifter och därför räcker inte utrymmena till.

– Mycket av det här har pågått i flera år. Det har blivit eftersatt och nu går det inte längre, nu har det nått sin gräns, säger han.

– Man har gjort alldeles för lite, det är först när kravet kommer från Arbetsmiljöverket som man tar det på allvar.

Barbro Lundeby, områdeschef, säger att hon just nu håller på att skriva handlingsplanen.

– Jag har känt till bekymmer sedan årets början. Men sedan har skyddsombudet inte tyckt att det jag gjort var tillräckligt. Vi har inte sett sådana allvarliga brister som man nu genom skyddsombudet anmält till Arbetsmiljöverket.

En åtgärd är att kökspersonalen ska utbildas i ergonomi och en del hjälpmedel ska köpas in, säger Barbro Lundeby. Lokalen har under året utökats men eftersom Arbetsmiljöverket inte bedömde det som tillräckligt ska lokalerna byggas om lite till.

– Kantiner var dumt placerade så där får vi sätta hyllor på en lägre nivå. Jag är inte orolig för det här för jag är nästan klar med handlingsplanen. Processen är igång.