Hur känns det efter att ha fått 15 000 kronor av Prevent och AFA försäkring för din studie om städarnas arbetsmiljö?

– Det är jätteroligt. Jag ser det som en bekräftelse på att jag har gjort något bra.

Vad går ditt examensarbete ut på?

– Jag har tittat på hur mycket av det som sprejas ut som stannar kvar i luften, antingen som partiklar eller som gas. Detta har jag kopplat till arbetsmiljön genom att titta på hur detta påverkar dem som använder dessa sprejer.

Hur gick det till?

– Vi mätte dels hur mycket av sprejen som fanns kvar i luften. Och vi hade frivilliga testpersoner som fick städa i ett stängt rum för att studera hur de påverkades av sprejerna.

Var det riktig städpersonal som deltog i testet?

– Nej, inte denna gång. Men vi ska göra om detta test med städpersonal som en del i ett större forskningsprojekt.

Vad kom du fram till i ditt examensarbete?

– Jag testade olika produkter av rengöringssprejer och kom fram till att det var stor skillnad på hur mycket som stannade kvar i luften, det rörde sig om 3–20 procent.

Vilka produkter var sämst?

– Jag kan inte nämna produktnamn men fönsterputssprej hade högre halt luftburna partiklar och gas än andra produkter.

Vilka produkter klarade sig bäst?

– Det gjorde specialiserade fläckborttagningssprejer.

Vad finns det för risker med att använda rengöringssprejer?

– Det återstår att undersöka i det större forskningsprojektet. I min studie visade mätningarna att ögonen blev torrare efter sprejning och testpersonerna uppgav att de kände mer besvär från näsan ju högre sprejdoserna blev. Jag har också tagit del av studier som visar att städare är en yrkesgrupp som i högre grad än andra har astma och allergiproblem.