För vuxna människor blir otrygga jobb därför något som påverkar hela livet. För den som har familj blir det svårare att veta om pengarna kommer att räcka till mat och hyra i slutet av månaden. Otryggheten blir en ständigt gnagande oro som blir tung att bära. Kommer det att gå att behålla hyreskontraktet? Kommer det att finnas pengar över så att barnen kan få julklappar under granen?

Otrygga jobb finns i dag i väldigt många branscher, exempelvis är dessa jobb vanliga inom hotell- och restaurang och vård och omsorg.

För väldigt många kommunalare är det också en verklighet att tvingas sova med mobilen under kudden i väntan på om arbetsgivaren kommer att ringa. Samtidigt som den anställde vill att det ska ringa, blir det en stress och en press att aldrig veta när och om det ringer. Många är de människor som blir en sorts moderna slavar under sin mobiltelefon.

För flera handlar det också om en önskan att vilja jobba heltid, men i stället endast erbjudas deltid. Rätten till heltid är oerhört viktig för att kunna känna trygghet i att det går att betala hyran på lägenheten eller lånen på huset. Rätten till heltid innebär en större möjlighet att kunna planera semester och samvaro med barnen då det går att se livet i ett längre perspektiv. Rätten till heltid för den som önskar innebär helt enkelt ett tryggare liv.

Omvänt visar i stället många undersökningar att otrygga jobb leder till ohälsa. Nyligen presenterades exempelvis Arbetsmiljöbarometern, landets största undersökning av anställdas hälsa. Den visar bland annat att den som har ett fast jobb mår bättre. För otrygga jobb gäller i stället motsatsen. I oron över ekonomin kommer ofta psykisk ohälsa och andra sjukdomar som ett brev på posten. Rätten till trygga jobb är en av flera viktiga frågor i avtalsrörelsen. Detta eftersom fasta anställningar påverkar människors liv inte bara i nuet utan också i framtiden. Förhoppningsvis inser inte bara de anställda utan också arbetsgivarna att det är en viktig fråga. Först då kan förändring uppnås.

Illustration: Magnus Bard