I motiveringen står bland annat:

”För ett folkbildande berättande som dokumenterar och replikerar den tid som gestaltas. Det gäller teman från såväl andra världskriget och romarriket som folkrörelsernas framväxt i Sverige.”

Vibeke Olsson debuterade 1975 med ”Ulrike och kriget” som utspelas under andra världskriget. Under 80-talet skrev hon en romansvit om en familj i antikens Rom. Hennes senaste roman ”Glödens färger” är den femte delen i en romansvit om den kvinnliga sågverksarbetaren Bricken. Böckerna beskriver hur arbetarrörelsen och väckelserörelsen växte fram i Sverige.

Fackföreningsrörelsens Ivar Lo-pris är ett av Sveriges största litterära priser och har funnits sedan 1986. Mottagaren utses av Stiftelsen Ivar Lo-Johanssons Stipendiefond och ska vara ”en betydande arbetarförfattare” enligt stadgarna.