Med en lön motsvarande 50 procent av lägstalön (9 040 kronor från och med 1 april 2015) kan arbetslösa ungdomar med fullgjord gymnasieutbildning få traineejobb inom framför allt vård och omsorg.

– Det är framför allt inom äldreomsorgen vi ser att det här kommer att tillämpas, säger Agneta Jöhnk, chef vid SKL:s avdelning för arbetsgivarfrågor.

Det är inget nytt avtal det är fråga om, utan parterna har kommit överens om några tillägg till det redan befintliga avtalet för BAL (Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning), det som brukar kallas ungdomsjobb.

Justeringarna gäller bland annat att för Trainee kan anställningen gälla som längst i två år samt att traineejobbet blir så kallad överhoppningsbar tid vid beräkning av las-dagar, ifall arbetstagaren varit anställd tidigare.

– Vi tror att det finns ett antal individer som tidigare kanske haft en tidsbegränsad anställning. Att trainee blir överhoppningsbart innebär att de får räkna tiden de hade innan vid beräkning av las-dagar eller företrädesrätt, säger, Kommunals ombudsman Ameli Andersson.

Avtalet träder i kraft med omedelbar verkan.

– Det finns några kommuner som redan ligger i startgroparna och har väntat på den här uppgörelsen, säger Agneta Jöhnk.

Den röd-gröna regeringen har gjort ett stort nummer av traineejobben. De är framför allt riktade mot välfärdssektorn och är en viktig del i regeringens plan för att bekämpa ungdomsarbetslösheten.

Men än så länge går det trögt. När ansökningstiden för att få statliga pengar till utbildningsdelen inom Trainee hade 206 kommuner ansökt om detta, enligt inofficiella siffror från Skolverket.

– Siffrorna är inte kvalitetssäkrade ännu. Några kan falla bort. Men några kommuner kan tillkomma också, som har fått respit till måndag (den 16 november), säger Anette Karls Fors på Skolverket.

Framför allt är satsningen tänkt att ge fler utbildade undersköterskor, därav att studierna ska vara på 50 procent och inte 25 procent som gäller för ungdomsjobben.

Vad talar för att Traineesatsningen ska gå bättre än yrkesintroduktionsanställningarna som hittills inte tillämpas i någon större utsträckning?

– Det som talar för det är att det räcker med det här centrala avtalet. Det behövs inget lokalt avtal som gäller för introduktionsanställningarna. Det gör det hela lite lättare, säger Agneta Jöhnk.

Kommunals Amelie Andersson är också förhoppningsfull. Det har hänt mycket den senaste tiden vad gäller utbildning för handledare, säger hon.

Klarar Kommunals medlemmar i vård och omsorg av att ta emot ytterligare en grupp som ska ha handledning?

– Jag hoppas verkligen att de ska göra det och de ser de här personerna som sina framtida arbetskamrater, säger Ameli Andersson.

Meningen är att Trainee alltså ska leda till en ”riktig” anställning.

Arbetsgivare som bereder Traineeplatser får Särskilt anställningsstöd med 85 procent av lönekostnaden för en anställning på 50 procent.

Traineejobb ska även kunna tillämpas i bristyrken, för ungdomar som varit arbetslösa i minst tre månader, och som har gymnasieutbildning. Arbetsförmedlingen ska avgöra vad som är bristyrken. Här kan även personer äldre än 24 år anställas med då utgår inte det statliga bidraget.

Enligt både SKL och Kommunal kommer den delen vara betydligt mindre än inom välfärdssektorn.

Fakta: Traineejobb

Riktar sig inom vård och omsorg till ungdomar (20-24 år) som, i normalfallet, har fullgjord gymnasieutbildning och varit arbetslösa på heltid i minst sex månader.

För bristyrken finns ingen över åldersgräns och det räcker med tre månaders arbetslöshet för att komma i fråga. Det är ännu oklart vilka dessa bristyrken är.

I båda fallen gäller studier om minst 50 procent och 50 procents anställning.

Det krävs inget lokalt avtal men däremot krävs det at arbetsgivaren fattat beslut om att anta det centrala avtalet om trainee.

Arbetsgivaren behöver inte ha tecknat lokalt avtal om yrkesintroduktionsanställningar för att tillämpa Trainee.