Samtidigt varnar LO-ekonomerna, i sin rapport Ekonomiska utsikter, för att flyktingkrisen på lång sikt skapar stora utmaningar.

Men på kort sikt ger det kraftigt ökande flyktingmottagandet en bättre ekonomi eftersom de ökade offentliga kostnaderna i huvudsak finansieras med lån och biståndsmedel.

”Vi ser ingen anledning att möta dessa extraordinära kostnader genom stora besparingar på välfärden. Tillfälliga kostnader ska inte finansieras permanent”, skriver LO-ekonomerna.

Man räknar med en tillväxt på över tre procent per år de närmaste åren.

Lönerna kommer också öka med över tre procent per år, enligt LO-ekonomernas beräkningar.

Att arbetslösheten minskar i så pass svag takt, ner till strax över 7 procent 2017, behöver inte innebära att regeringen inte uppnår målet om EU:s lägsta arbetslöshet 2020, enligt rapporten.

”Det är ett relativt mått och fler av de länder som i dag har låg arbetslöshet, såsom Tyskland och Österrike, tar också stort ansvar i den europeiska flyktingkrisen”, skriver LO-ekonomerna.