SVAR: I och med att du var sjukskriven vid ett flertal tillfällen hade arbetsgivaren en skyldighet att rehabilitera dig. Visst borde det vara enkelt att bli omplacerad, åtminstone om arbetsgivaren har stor verksamhet. Men min upplevelse är tyvärr att det kan vara svårt. Det kan dock underlätta om någon från det lokala Kommunal medverkar vid rehabiliteringssamtal. De är insatta i om det finns andra lediga arbeten hos arbetsgivaren och kan därför ofta komma med förslag på omplacering. 

När det gäller lönen ska det vara en förhandling mellan Kommunal lokalt och arbetsgivaren. Eftersom jag inte vet hur denna förhandling ser ut lokalt kan jag bara påpeka att det i en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare centralt finns en skrivning om att det är viktigt att ha fokus också på sjukskrivna och föräldralediga.

Maria Hansson,
ombudsman på Kommunal