SVAR: Centrala kollektivavtal reglerar vilken ingångslön du ska ha när du anställs. Men lokalt kan parterna ha kommit överens om högre ingångslön och för att få besked om det ska du kontakta ditt lokala Kommunal. Frågan är vilket centralt kollektivavtal som gäller hos er och om det finns ett lokalt löneavtal. Men oavsett vilket avtal som är tillämpligt kan du alltid be om ett lönesamtal när du får nya, utvidgade arbetsuppgifter. Ta hjälp av facket, så att dina ändrade arbetsuppgifter åtminstone finns med på dagordningen nästa gång det är dags för löneförhandlingar.

Annica Jansson,
ombudsman på Kommunal