I dag kan Arbetsförmedlingen bevilja aktivitetsstöd till utbildning för arbetslösa om detta ökar chansen till jobb.

Det gynnar männen, eftersom stödet främst går till utbildning i traditionellt manliga yrken.

Detta redovisades vid ett seminarium i Stockholm på onsdagen där LO presenterade rapporten ”Arbetsmarknadsutbildningen–vid vägs ände eller vägen framåt”.

En av förklaringarna till att främst traditionellt manliga yrken som gynnas är att utbildning i vård och andra traditionellt kvinnliga yrken i allt större utsträckning finns i gymnasieskolan och Komvux. Och då ges ingen ekonomisk ersättning från Arbetsförmedlingen. Studenterna får då söka studiemedel som består av bidrag och lån.

Kommunals samhällspolitiske chef Kristina Mårtensson tycker att detta är ett jämställdhetsproblem.

– Det borde finnas ekonomiskt stöd för dem som går vårdutbildning också. De ska inte behöva finansiera sin egen utbildning, säger hon.

Statssekreterare Irene Wennemo berättade vid seminariet att regeringen funderar på att införa ett sådant stöd för yrkesutbildning vid sidan av utbildningar ordnade av Arbetsförmedlingen. Men hur ett sådant stöd konkret ska utformas är ännu inte klart.

Emil Johansson, som skrivit LO-rapporten, tycker att det är viktigt att det blir lättare att få ekonomiskt stöd för all form av yrkesutbildning.

I sin rapport visar han att allt mindre resurser satsas på arbetsmarknadsutbildning jämfört med tidigare.

– Det är synd, under många år var arbetsmarknadsutbildningen kronjuvelen i svensk arbetsmarknadspolitik, säger han.