– Det är ett resultat att vi gått den här vägen tillsammans med Kommunal men också för vår egen del. I SKL:s prioriteringar ingår nu frågan om att fler ska jobba mer och att heltid ska erbjudas, säger Heléne Fritzon (S), kommunalråd i Kristianstad och ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

Har inte den frågan funnits med tidigare i era prioriteringar?

– Inte så tydligt som nu.

Vad innehåller dokumentet i övrigt?

– Jag kommer ansvara för det avsnitt vi ska ta imorgon som handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare. Sen har vi de här utmaningarna för våra välfärdsområden. En diskussion som är återkommande är det ansvar som lokal och regional nivå tar för mottagandet av nyanlända. Det slår tydligt i genom i hela debatten.

Är det frågor kring nyanlända och flyktingar som väcker diskussion?

– Ja det måste man ändå säga. Det finns också en bred uppslutning på kongressen från flera partier hur viktigt det är att vi tar det solidariska ansvaret . Och det är bra. Tar man det solidariska ansvaret både  Europa och bland Sveriges kommuner så klarar man uppdraget mycket bättre.

På morgonen gästades kongressen av finansminister Magdalena Andersson (S).

Hon fick en hel del frågor om de riktade statsbidragen, där det krävs någon form av motprestation av kommunen för att bidraget ska betalas ut.

– Vi har i dag 80 olika riktade statsbidrag. De har det gemensamt att de innehåller rätt så mycket byråkrati och ett snårigt regelverk. Exempelvis nu vad gäller nyanlända är det så att de kommuner som verkligen behöver de här pengarna är de som inte kan söka dem. För om man ska söka till exempel förskolepengar för att minska antalet barn i barngrupperna så är det inte möjligt när vi trycker nya ungar varje dag för att det kommer så många nya.

– Det är tydligt bland medlemmarna att nu måste staten också tro på kommuner och landsting. Ge oss förutsättningar så gör vi uppdraget!

SKL-kongress

SKL håller kongress var fjärde år, alltid året efter valet.

Det sker inga personval på dessa kongresser. De görs i stället på en särskild valkongress på våren samma år som kongressen hålls.

Då i våras valdes bland annat Lena Micko (S) till ordförande i SKL.

Så här är frågan om heltid formulerat i förslaget till inriktningsdokument: "SKL ska verka för att fler medarbetare inom kommuner, landsting och regioner ges möjlighet att arbeta heltid. "​

Förutom inriktningsdokumentet ska 79 motioner behandlas.