– Sverige är ett av de länder inom OECD där klyftorna ökar mest. Det utvecklingen måste vändas, vi kan absolut inte acceptera att klyftorna fortsätter växa, kommenterar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson i ett pressmeddelande.

Mellan arbetare och tjänstemän skiljer det 2014 i medellön 11 700 kronor. Det är 1 100 kronor mer än året innan. Gapet har alltså vuxit med drygt 10 procent jämfört med förra året.

Sedan 1994 då det skilde 4 600 kronor mellan en tjänstemannalön och en arbetarlön har gapet vuxit med drygt 150 procent.

Mellan kvinnor och män ser det ungefär likadant ut som förra året. Kvinnor tjänar 86 procent av männens löner, enligt 2014 års siffror. Efter så kallad standardvägning, då man tar hänsyn till ålder, utbildning, arbetstid etc, ökar kvinnors andel av männens löner till 95 procent. Skillnaderna är större bland tjänstemän än arbetare. Arbetarkvinnor tjänar 87 procent (97 efter standardvägning) av arbetarmännens löner. Med en kvinnlig tjänsteman har 80 procent (94 efter standardvägning) av mannens lön.