I dag överlämnar Kommunal sitt remissvar angående förslagen i den statliga utredningen ”Upphandling och villkor enligt kollektivavtal”.

Kommunal delar samtliga synpunkter som tidigare lämnats av LO.

Deras svar skiljer sig på en väsentlig punkt från vad TCO och SACO tycker.

Utredningen föreslår att det i vissa fall ska bli obligatoriskt att ställa krav enligt lag eller kollektivavtal vad gäller lägsta lön, semester och arbetstid. Det blir enligt förslaget den statliga Upphandlingsmyndigheten som ska bestämma när dessa krav måste ställas som kontraktsvillkor i en upphandling.

Utredaren, professor Niklas Bruun, menar att detta kan vara nödvändigt i de fall det finns risk att anställda hos entreprenörerna annars inte får skäligt arbetsrättsligt skydd. Han nämner som exempel upphandling av städ, bygg och taxi (färdtjänst).

Oskar Taxén, förbundsjurist hos Kommunal, satt med som expert i utredningen.

– Vi i Kommunal hade önskat att krav om kollektivavtal eller kollektivavtalsenliga villkor ska ställas vid all offentlig upphandling. Men vi köper utredningens förslag, det är bättre än att det inte blir något lagförslag alls om villkor enligt kollektivavtal vid upphandling, säger han.

Han får medhåll av LO:s jurist, Sofie Rehnström, som också satt med i utredningen som expert.

– Allt är bättre än dagens situation där det är åt helsike i tjänstesektorn, många företag konkurrerar vid upphandling genom att inte ha kollektivavtal. Skjuter vi sönder utredningens förslag kommer den att hamna i en skrivbordslåda. Vi får inget som är bättre och som går att få majoritet för i riksdagen, säger hon.

TCO och SACO är inte lika berörda som LO av att det blir tvingande regler för upphandling av städ, bygg och taxiverksamhet. Deras medlemmar kan bli drabbade vid upphandling i andra branscher.

De säger därför nej till att Upphandlingsmyndigheten ska bestämma när upphandlare måste ställa krav om villkor enligt lag eller kollektivavtal. TCO och SACO vill att det alltid ska vara krav om villkor enligt kollektivavtal i all upphandling i alla branscher.

Utredningens uppdrag är att komma med förslag om hur lagen ska ändras för att leva upp till nya EU–direktiv om större arbetsrättsligt skydd vid upphandling.

Sofia Råsmar TCO–jurist, säger att utredningen inte lever upp till direktivets syfte, att säkerställa skäliga villkor för att undvika social dumpning.

– Det kan räcka med att någon enstaka oseriös entreprenör vinner en upphandling så kan det få effekt på en hel bransch.

Löner regleras inte i svensk lag. Många tjänstemän och akademiker har sifferlösa avtal utan någon angiven lägsta lön.

I dessa fall menar Niklas Bruun att Upphandlingsmyndigheten i föreskrifter får bestämma vad som är en godtagbar lägsta lön och andra villkor som kontraktsvillkor vid upphandling.

Detta säger Kommunal och LO ja till.

– Det kan vara en fördel. Föreskrifter går inte att överklaga, vilket är möjligt om kommunerna beslutar om upphandlingskrav. Finns risken för överklagan riskerar vi att kommunerna inte vågar ställa arbetsrättsliga krav, säger Sofie Rehnström

TCO och SACO vill ha en annan ordning. SACO vill att Upphandlingsmyndigheten efter samråd med fack och arbetsgivare ska utfärda rekommendationer om lämpliga upphandlingskrav.

TCO är inte på samma linje, men stänger inte dörren för att Upphandlingsmyndigheten utfärdar föreskrifter.

– Vi föredrar allmänna råd eftersom det är mest förenligt med den svenska modellen. Det blir ett främmande inslag om någon annan än parterna bestämmer villkoren Men det viktigaste är att det blir ett lagförslag som säkerställer skäliga villkor för arbetstagarna, säger Sofia Råsmar.

På en punkt är facken överens. Kommunal. LO, TCO och SACO vill även ha tvingande krav om tjänstepension och försäkringar.

– Det är jätteviktigt. Tjänstepension och försäkringar är en del av löneutrymmet. Finns det kravet med har vi större chans att företag med kollektivavtal kan vara med och konkurrera vid upphandlingar, säger Sofie Rehnström.

Facken är också överens om att det är bra att utredningen föreslår att kraven om kollektivavtalsenliga villkor också omfattar underentreprenörer i alla led.

– Det är ett mycket viktigt förslag, säger Oskar Taxén.