Varför lägger du den här motionen?

– Kvaliteten på hemtjänsten är skrämmande olika i våra kommuner. Förutom rapporter från media, Socialstyrelsen och etcetera, har jag sett det med egna ögon. Jag har människor i släkt och bekantskapskrets, allt från de som arbetar inom hemtjänsten, till de som förvaltar eller utnyttjar den. Att dessa skillnader drabbar de äldre på det här sättet är inte acceptabelt.

Hur skiljer sig kvaliteten åt?

– I vissa kommuner fungerar servicen utmärkt, men i andra kommuner är arbetsledningen sämre och man tar nästan in folk från gatan, utan utbildning. Så har vi Socialstyrelsens senaste jämförelse. Den visar bland annat att många äldre inte känner sig trygga i att framföra sina synpunkter, där är skillnaden mellan kommunerna jättestor. Sen har vi problemen med besöken, från 6 upp till 24 olika personer på två veckor, beroende på kommun. Det här har ju också Uppdrag Granskning gjort ett reportage om. Så det är ingen hemlighet att i Göteborg, som exempel, finns det mycket övrigt att önska.

Hur ska hemtjänsten förbättras?

– Vi måste använda oss av de goda exemplen, dels från privata verksamheter, men lika mycket från de kommunala. Jag tror man får göra fler saker. SKL, alltså Sveriges Kommuner och Landsting, har en viktig roll för kunskapsutbytet, men också givetvis kommunerna själva. Och inte minst så har vi valfriheten, lagen om valfrihet.

På vilket sätt förbättrar valfriheten kvaliteten?

– Nu blir jag lite ideologisk här, valfrihet för de äldre, och deras anhöriga, ger ofta bättre kvalitet. Om du tittar på de kommuner där det fungerar bäst så finns det ofta en kommunal hemtjänst, men även någon privat aktör. Det blir ofta en positiv konkurrenssituation och det ger oftast en högre kvalitet.

Hur skulle de goda exemplen se ut, av välfungerande verksamheter?

– Jag tror att en välutbildad arbetskraft är A och O. Utan en riktig utbildning i botten, eller kompetent arbetsledning för den delen, blir det lätt att man jobbar fel. I vissa kommuner får pensionärerna välja själva vad som ska göras i hemmet, om det ska tvättas fönster istället för att städas till exempel. Men i andra kommuner bestämmer man stenhårt, att här ska det städas prick varannan vecka. Jag tror, och vågar påstå att jag vet, att det blir ofta en bättre kvalitet om pensionären involveras mer i vad det är som ska göras. 

De flesta motionerna brukar ju avslås. Vad tror du händer?

– Framför allt är frågan lyft. Och jag har redan börjat förbereda en skriftlig interpellation till äldreminister Åsa Regner för att fråga henne hur vi kan gå vidare med det här viktiga ämnet.

Fotnot: En interpellation är en fråga från en enskild ledamot till ett statsråd. En sådan kräver ett utförligt svar, inom senast två veckor efter att frågan ställts.