Med sedvanlig riksdagsbehandling innebär det att det förslaget troligen blir verklighet tidigast 2017. Möjligen kan Folkpartiet komma att stödja ett sådant förslag att döma av uttalanden från den före jämställdhetsministern Maria Arnholm. Det var samtidigt Alliansregeringen som införde dagens krav om lönekartläggningar endast vart tredje år.

Enligt en undersökning som fackförbundet Vision har gjort kan var femte kommun/landsting inte ens leva upp till dagens krav i lagstiftningen. Och var sjätte kommun/landsting gör, enligt undersökningen, så dåliga lönekartläggningar att det inte går att utläsa om det finns osakliga löneskillnader, vilket är syftet med lönekartläggningar.

Siffrorna bygger på en enkät till 243 lokala Vision-ordförande, varav 165 svarade.

– Det är bra att den feministiska regeringen tar tag i den här frågan och jag hoppas att man nu tar chansen att göra ytterligare förbättringar i lagen. På så sätt kan lönekartläggningarna bli ett verkligt verktyg för att uppnå jämställda löner, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision i ett pressmeddelande.