– Ser vi inte skillnad hos kommunerna kommer vi att gå vidare med lagstiftning, säger han till Dagens Nyheter.

Denna skillnad ska märkas under mandatperioden, säger Fridolin. Det kan finnas majoritet för en sådan lagstiftning i riksdagen sedan Socialdemokraterna förra året vid sin kongress röstade ja till en motion om lagstiftning, dock mot partiledningens vilja. Sedan tidigare vill även Vänsterpartiet ha lagstiftning. Också Folkpartiet har haft med det i sina program men drev aldrig kravet under regeringen Reinfeldt.

Kommunal har länge krävt en skärpning av skollagen för att få fart på ”nattisverksamheten”.

Förra året erbjöd 176 av landets 290 kommuner barnomsorg på obekväma tider. Det är under två tredjedelar av kommunerna.

Den förra regeringen införde ett stimulansbidrag till kommunerna, som den röd-gröna regeringen ökat på från 31 miljoner kronor till 55,5 miljoner kronor i år. Från nästa år ökar stimulansbidraget ytterligare till 80 miljoner kronor.

I år har 180 kommuner beviljats stimulansbidraget.

Gustav Fridolin har inte haft möjlighet att bli intervjuad av Kommunalarbetaren.