Vad var det viktigaste som sades på konferensen?

– Ett tema var yrkets attraktivitet. Och vi var eniga om att det borde vara ett attraktivt yrke. Varför är det då inte det? Det är trots allt en bra arbetsmarknad.

Vad kan göras för att öka yrkets attraktivitet?

– Det är det vanliga: löner, bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor. Att man får bort de delade turerna, även om vi också förstår att man behöver köra buss när folk vill åka. Men sedan handlar det också om att man pratar om det som ett bra yrke. Att man känner stolthet och pratar om det, exempelvis i skolorna.

Ett annat tema på konferensen var säkerheten. Bussförare utsätts ofta för hot och våld, vad anser du man bör göra åt det?

– Nu är mycket av kontanthanteringen borta visserligen, men frågan är om verkligen förarna ska ha hand om biljettviseringen? Det är också viktigt att ge förarna utbildning så att de kan ge en bra service.