Av siffrorna framgår att det varierar kraftigt mellan LO-förbunden hur stor andel av medlemmarna som är födda utanför Norden. Snittet för hela LO är 17 procent det första kvartalet 2014.

 

LÄS OCKSÅ: Få i styrelserna har utländsk bakgrund

 

Högst andel finns i Hotell och Restaurang med 44 procent följt av Fastighets 40 procent. Lägst andel medlemmar födda utanför Norden har Byggnads och Seko med 8 procent.

– Arbetsmarknaden är etniskt delad i den meningen att det finns sektorer med kraftig över- och underrepresentation av invandrad arbetskraft, säger Jesper Johansson, universitetslektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet i Växjö, till Dagens Arbete.

Sifforna i 11 LO-förbund

Andel av medlemmarna som är födda utanför Norden

Hotell och restaurang: 44 procent
Fastighets: 40 procent
Livs: 27 procent
Kommunal: 21 procent
IF Metall: 17 procent
Handels: 15 procent
Transport: 15 procent
GS: 11 procent
Elektrikerförbundet: 9 procent*
Byggnads: 8 procent
SEKO: 8 procent
Genomsnitt LO: 17 procent

*= Medlemmar födda utanför Sverige.

Från Pappers, Musikerförbundet och Målareförbundet saknas uppgifter.