Sammanlagt rör det sig om cirka 100 000 kronor inklusive skadestånd.

– Jag har aldrig stött på något liknande ärende, säger Kommunals ombudsman Margareta Johansson.

Samma bolag har under hösten dömts att betala tillbaka pengar samt skadestånd till ytterligare tio assistenter i så kallade tredskodomar. Brukaren/bolaget har inte i tid inkommit med yttranden och svaromål och har därför dömts i dessa fall.

Men till denna förhandling har mannen lämnat in yttranden och närvarade under huvudförhandlingens första dag. Han avvisar anklagelserna i sin helhet.

Den arbetsrättsliga tvisten har pågått i flera år och det är olika från fall till fall vad det är brukaren har låtit bli att betala ut. Han har bland annat, enligt stämningsansökan, haft olika bötesbelopp för diverse förseelser i hemmet.

– Det här är baksidan av att vara anställd hos någon som är egen arbetsgivare, när den inte klarar av att vara just arbetsgivare, säger Margareta Johansson.

Förhandlingarna i Stockholms tingsrätt avslutas senast på fredag i denna vecka.